Připojujeme se k zařízení

Pro připojení k zařízení se nejprve připojte do sítě ve které je vaše zařízení dostupné. Může se jednat o veřejnou WiFi, Vaše vlastní WiFi AP či připojení do mobilní sítě prostřednictvím 3G/4G/LTE v závislosti na tom, co Vaše zařízení podporuje. Do administrace připojení se dostanete stisknutím ikony WiFi v Menu aplikace.

Nové připojení lze přidat pomocí tlačítka +, které je umístěné vpravo dole. Po jeho stisknutí se zobrazí dialogové okno, kde je potřeba zadat název připojení pro jeho snažší identifikaci, host, což může být IP adresa (např. 192.168.1.0) nebo doména (např. google.com), port a vybrat protokol UDP nebo TCP. Připojení můžete editovat po dlouhém stisku a smazat ho přejetím prstu zleva doprava a nebo zprava doleva. Připojit se k zařízení můžete stisknutím jednoho z již přidaných připojení.

Po úspěšném připojení si můžete všimnout malé ikonky nad tlačítkem Menu v podobě symbolu WiFi.

Pokud se připojujete přes UDP, připojením rozumíme otevření socketu. Není zde žádný ověřovací mechanismus a tak to vypovídá jen o připravenosti "vysílat".

IP adresu přidělenou zařízení na kterém spouštíte aplikaci můžete zjistit v Menu > Konfigurace > Připojení. Zde můžete také nastavit, aby se tato informace zobrazila po připojení k zařízení jako příchozí zpráva. Taktéž zde lze nastavit statický port na kterém aplikace očekává příchozí zprávy a počet opakování při komunikaci pomocí protokolu UDP.

Odpojit se můžete tlačítkem v podobě WiFi symbolu, které naleznete po zobrazení Menu.

Nemohu se připojit, co mám dělat?

  1. Zkontrolujte zda jste připojeni do stejné sítě jako zařízení, které chcete ovládat.
  2. Pokud používáte statický port pro příjem zpráv, ujistěte se že není obsazen jinou aplikací.
  3. Zkontrolujte nastavení firewallu zda nedocháchází k blokování portu či IP.